Author Archive: Svetlotechnický posudok

svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia a svetelnotechnické posúdenie

rss feed

Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Pred zrealizovaním samotného projektu zmeny účlu využitia priestorov je potrebná osobná obhliadka objektu a zameranie. Obsah projektu : Sprievodná správa Súhrnná technická správa Výpočet a posúdenie statickej dopravy Celková situácia Výkresová dokumentácia existujúceho stavu Výkresovádokumentácia navrhovaného stavu   Prílohová časť : Svetlotechnický posudok Projekt protipožiarnej ochrany Kontakt anua s.r.o. Sídlo: Sliačska 10,  Bratislava 831 02 […]

Continue Reading

Denné osvetlenie budov

Vizuálna pohoda človeka   Množstvo svetla v interiéroch budov, jeho priestorové rozloženie, spektrálne zloženie a svetelné pomery v zornom poli majú rozhodujúci vplyv na vizuálnu pohodu človeka. Osvetlenie interiérov sa zabezpečuje prírodným a umelým svetlom. Osvetlenie architektonických priestorov delíme na denné, umelé a združené. Účelom riešenia problematiky denného osvetlenia je predovšetkým dimenzovanie osvetľovacích otvorov, teda […]

Continue Reading

Svetlotechnický posudok, preslnenie a insolácia

Preslnením čiže insoláciu rozumieme prenikanie priamych slnečných lúčov do interiéru budov, prípadne do exteriérov, ktoré slúžia pre dlhodobý pobyt ľudí. Cieľom insolácie je zámerné využitie biologickej účinnosti priameho slnečného žiarenia pre životné prostredie človeka. Požiadavky na preslnenie Základné požiadavky na preslnenie obsahuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na […]

Continue Reading

Osvetlenie a oslnenie stavieb

Hodnotenie denného osvetlenia, oslnenie, príp. zatienenie stavieb, miestností a pozemkov. Návrh osvetľovacích otvorov obytných, občianskych a priemyselných stavieb vo vzťahu k zabezpečeniu hygienicky požadovaných svetelných podmienok. Denné osvetlenie Pravidlá a zákonitosti výpočtu denného osvetlenia v obytných budovách sa riadi podľa slovenskej technickej normy číslo 73 0580 (STN 73 0580), ktorá je rozdelená na niekoľko častí. […]

Continue Reading

Slunce

Experti predpovedajú, že čelíme najväčšiemu tlaku slnečnej aktivity v novodobej histórii. Nikdy nebolo dôležitejšie pochopiť masívny zdroj, ktorý riadi našu slnečnú sústavu – Slnko

Continue Reading

Leoš Ondra, Obyčejné světlo – záhada moderní fyziky

Hvězdárna a planetárium Brno

Continue Reading

Lom svetla

Krátke video na tému lomu svetla

Continue Reading

Fyzika – Optika

Fyzikální pokusy na téma optika. Obsah: 00:14 Lom světla 01:29 Barevný rozklad světla, disperze 02:14 Polarizace 03:08 LCD displej 04:59 Skládání barev 05:59 3D kino, stereoskopie 08:53 Fotoelasticimetrie 09:30 Holografie Vytvořil David Příhoda za podpory Gymnázia Příbram

Continue Reading

Optická škála svetla

Temnota nemôže vyhnať temnotu, len svetlo to dokáže. Nenávisť nedokáže vyhnať nenávisť, len svetlo to dokáže. (Martin Luther King, Jr.)

Continue Reading

Co dokáže světlo

ÚDiF, FSI VUT Brno, LF MU Brno

Continue Reading