NOVOSTAVBA 8 BYTOVÝCH JEDNOTIEK OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY


Svetlotechnický posudok za účelom posúdenia plánovanej stavby  na denné osvetlenie a preslnenie okolitej zástavby

MIESTO STAVBY:  SOLČANY, okr. TOPOLČANY

Dátum: január 2018

Odborné posúdenie bolo vypracované na základe žiadosti objednávateľa za účelom posúdenia vplyvu plánovanej stavby  NOVOSTAVBA  8 BYTOVÝCH JEDNOTIEK OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY    –   SOLČANY- SOLČANY, okr. TOPOLČANY, na okolitú zástavbu z hľadiska svetlotechniky. V zmysle uvedených platných predpisov je potrebné vyjadriť sa k svetlo-technickým pomerom okolitej zástavby, či budú z hľadiska svetlotechniky vyhovujúce aj po realizácii plánovanej stavby

V posudku bolo nevyhnutné vyjadriť sa k nasledovným otázkam:

  • Či z hľadiska času preslnenia budú obytné miestnosti posudzovanej okolitej zástavby vyhovujúce aj po realizácii posudzovaného objektu v zmysle požiadaviek STN 73 4301: 2005 .
  • Či z hľadiska množstva denného osvetlenia bude posudzovaná zástavba vyhovujúca aj po realizácii posudzovaného objektu v zmysle požiadaviek STN 73 0580-1 Zmena 2.
  • Či z hľadiska času preslnenia budú obytné miestnosti navrhovanej budovy vyhovujúce aj po realizácii posudzovaného objektu v zmysle požiadaviek STN 73 4301: 2005.
  • Či z hľadiska činiteľa dennej osvetlenosti budú navrhované obytné priestory vyhovujúce v zmysle požiadaviek STN 73 0580-2: 2000.

NAŠE REFERENCIE


 

KONTAKT :

anua spol. s r.o.


mail: svetlo.posudok@gmail.com

tel: 00421 948 158 019

IČO: 46 838 201

DIČ:  202 362 0764

Odborné svetlotechnické posúdenia budov pre Vás vypracujeme vrámci celého Slovenska.

Tags:

Category: Referencie

Comments are closed.