Blog Svetlotechnika

Denné osvetlenie školských učební

Denné osvetlenie školských učební

Hygienický význam denného svetla v školskom prostredí Denné svetlo zohráva v školskom prostredí nenahraditeľnú úlohu. Jeho prítomnosť výrazne ovplyvňuje nielen celkový pocit pohody študentov a učiteľov, ale aj ich pracovnú výkonnosť. Prírodné svetlo, a v širšom zmysle slnečné žiarenie, je základným pilierom vytvárania zdravého a stimulujúceho prostredia pre vzdelávanie. Slnečné žiarenie prispieva k regulácii mnohých […]

Continue Reading

Regulácia Slnečného Žiarenia: Vonkajšie Tienenie

Regulácia Slnečného Žiarenia: Vonkajšie Tienenie

Vonkajšie tieniace systémy sú kľúčovým prvkom v architektúre a stavebníctve, ktoré umožňujú efektívne riadiť prienik slnečného žiarenia do budov a brániť nežiadúcemu prehrievaniu. Tieto systémy zabezpečujú nielen pohodlie obyvateľov ale aj energetickú efektivitu budov. Existuje niekoľko druhov vonkajších tieniacich zariadení, ktoré sa líšia podľa použitia, konštrukcie a efektivity. Tu sú hlavné typy: Výber správneho typu […]

Continue Reading

Optimalizácia návrhu obytných priestorov

Optimalizácia návrhu obytných priestorov

Ako dosiahnuť optimálne preslnenie bytových budov: Praktický sprievodca Pri navrhovaní bytových budov je jednou z kľúčových úloh dosiahnuť optimálne preslnenie interiéru. Preslnené priestory nie len zlepšujú pohodu obyvateľov, ale tiež prispievajú k energetickej efektivite budov vďaka prirodzenému osvetleniu a využitiu slnečnej energie. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako efektívne plánovať preslnenie bytových budov, […]

Continue Reading

Obývacia izba s dostatkom svetla

Obývacia izba s dostatkom svetla

1. Poloha a orientácia obývacej izby 2. Veľkosť a typ okien 3. Vnútorné usporiadanie 4. Záclony a rolety 5. Zrkadlá a reflexné plochy Záver Správny návrh obývacej izby z hľadiska denného svetla vyžaduje premyslené rozhodnutia od počiatočného štádia plánovania až po výber interiérových prvkov. Integrácia týchto prvkov zabezpečí, že vaša obývacia izba bude nielen esteticky […]

Continue Reading

Legislatíva

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 6 Odstupy stavieb (1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov […]

Continue Reading

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 1 Základné pojmy (1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie a) budovou bytová budova a nebytová budova alebo jej časť bez výrobných prevádzok určená prevažne na dlhodobý pobyt ľudí, b) dlhodobým pobytom pobyt ľudí, ktorý trvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri hodiny a opakuje […]

Continue Reading

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 20 Vnútorné prostredie budov (1) Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia. (2) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriaďovať : a) v […]

Continue Reading

Legislatíva z hľadiska svetlotechniky

Legislatíva z hľadiska svetlotechniky

Slovenské technické normy STN 73 0580  Dátum vydania: 29. 4. 1986 – Denné osvetlenie budov STN 73 0580-1/Z1  Dátum vydania: 01.10.1992 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky STN 73 0580-1/Z2  Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky STN 73 0580-2 Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov na bývanie STN 73 4301  Dátum vydania: 01.6.2005 […]

Continue Reading

Zaujímavé články

Ako Správne umiestniť Rodinný Dom na Pozemku

Ako Správne umiestniť Rodinný Dom na Pozemku

Svetlotechnický posudok: Kľúč k harmonickému bývaniu Význam svetlotechnického posudku pri plánovaní stavby je nezastupiteľný. Umožňuje optimalizovať prísun denného svetla do obytných priestorov a zároveň zabezpečiť dostatočné odstupy od susedných stavieb na zachovanie pohody bývania. Denné osvetlenie a preslnenie sú dôležité nielen pre zdravé bývanie, ale aj pre energetickú efektivitu stavby. Správne umiestnenie stavby na pozemku […]

Continue Reading

Rozdiel medzi apartmánom a bytom

Rozdiel medzi apartmánom a bytom

Hlavným rozdielom problematiky “Byt verzus Apartán” je, že apartmán nemusí spĺňať všetky hygienické požiadavky, ktoré ale byt splniť musí. V prípade ak tieto požiadavky bytové priestory nespĺňajú, nie je ich možné skolaudovať. Z hľadiska svetlotechniky sa jedná hlavne o splnenie nasledovných požiadaviek : splnenie minimálnej doby preslnenia – insolácie bytových priestorov splnenie minimálnej úrovni denného […]

Continue Reading

Denné osvetlenie učební

Denné osvetlenie učební

Hygienický význam denného svetla v školskom prostredí Celkový pocit pohody a pracovnú výkonnosť v školskom prostredí významnou mierou ovplyvňuje prirodzené denné svetlo a priame slnečné žiarenie.  Slnečné  žiarenie  sa okrem iného priamo podieľa na vytváraní tepelnej pohody, je to však len jeden z aspektov vplyvu slnečného žiarenia na človeka. Slnečné žiarenie ovplyvňuje základné biologické  pochody […]

Continue Reading

Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Svetlotechnické posúdenie sa vyžaduje pri zmene účelu využitia priestorov, kedy je vždy nutné preukázať či navrhovaná zmena účelu využitia priestorov bude vyhovovať z hľadiska svetlotechniky aj novému účelu priestorov. V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými prípadmi preklasifikovania  účelu využitia priestorov : zmena účelu využitia  na nebytové pracovné priestory zmena účelu využitia na bytové priestory […]

Continue Reading