Naše služby

Pre všetkých záujemcov , ktorí potrebujú spracovať  svetlotechnické posudky, výpočty denného osvetlenia a oslnenia, ponúkame  kvalitné služby špecialistu  svetlotechnika.

Využite služby skúsených odborníkov

Výpočty denného osvetlenia a oslnenia je vhodné nechať na odborníkov, ktorí majú potrebné skúsenosti a poverenia. Len znalec platných predpisov a príslušných noriem môže svetelnotechnické hodnotenie vykonať správne a k plnej spokojnosti klienta a dotknutých orgánov, hlavne  stavebného úradu a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ponúkame vám štúdiu denného osvetlenia a preslnenia :

Štúdia denného osvetlenia hodnotí úroveň denného osvetlenia v posudzovanej miestnosti. Rozdelením pôdorysu miestnosti je možné vymedziť plochy vhodné pre trvalý pobyt osôb pri dennom alebo pri združenom osvetlení, teda pri kombinácii prirodzeného denného a umelého osvetlenia. Štúdia denného osvetlenia umožňuje tiež posúdiť vplyv navrhovanej prístavby či susednej stavby na denné osvetlenie existujúcich interiérov a preveriť, či stavba na pozemku suseda neovplyvní negatívne Váš dom či byt.

Kontakt

anua s.r.o.

mail: svetlo.posudok@gmail.com
Tel: 00421 948 158 019