Svetlotechnický posudok

Výpočty denného osvetlenia a preslnenia: Prečo sú tak dôležité? Denné svetlo nie je len zdrojom krásy a pohody v našich priestoroch; je to kľúč k zdravému životu. Je nevyhnutné, aby miesta, kde trávime veľa času – domovy, školy, pracoviská – boli dostatočne osvetlené prirodzeným svetlom. Denné svetlo nám nielenže pomáha šetriť energiu tým, že znižuje potrebu umelého osvetlenia, ale aj podporuje naše zdravie a pohodu. Keď hovoríme o výpočtoch osvetlenia, hovoríme o šikovnom využívaní slnka pre lepšie prostredie a nižšiu ekologickú stopu.

Svetlo-technické posúdenie miestností preukazuje či sú tieto miestnosti vhodné z hľadiska svetlo techniky na trvalý pobyt ľudí. Posudok musí potvrdiť či posudzovaný objekt alebo miestnosť bude mať dostatočné a vyhovujúce množstvo prirodzeného denného svetla.  Právo na denné svetlo ovplyvňuje celkový návrh zástavby, jednotlivých budov a miestností z hľadiska ich usporiadania , geometrie , orientácie k svetovým stranám a parametrov osvetľovacích otvorov.

svetlotechnika

Využite služby svetlotechnika

Svetelno-technický posudok je nutné vypracovať  vždy pri návrhu novej zástavby. V prvom rade je potrebné posúdiť vplyv navrhovanej stavby na existujúce prípadne plánované budovy z hľadiska insolácie  (preslnenia) a denného osvetlenia budov. V ďalšom stupni posudku sa kontroluje splnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie vnútorných priestorov navrhovanej stavby. Súčasťou posudku je aj návrh optimalizácie orientácie a parametrov osvetľovacích otvorov prípadne vonkajšej geometrie a osadenia stavby.

Svetelno-technický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:

 • bytové budovy  a rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností.
 • budovy s dlhodobým pobytom osôb najmä kancelárie, obchodné priestory a rôzne pracoviská
 • zmeny geometrie budov ich prístavby  a nadstavby

Základné normatívne a právne predpisy :

 1. STN 73 4301 Budovy na bývanie
 2. STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 3. STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 4. STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
 7. Stavebný zákon

Pre všetky typy záujemcov, ktorí potrebujú Výpočty denného osvetlenia a preslnenia, ponúkame kvalitu a rýchlosť za dobrú cenu.

Objavte Svetlo vo Vašom Priestore s Profesionálmi

Nechajte výpočty denného osvetlenia a oslnenia v rukách expertov, ktorí poznajú všetky zákutia predpisov a štandardov. Iba s pravým odborníkom zaistíte, že vaše prostredie bude nielen v súlade s normami, ale aj optimálne pre váš každodenný život a to všetko so súhlasom príslušných autorít. Stačí sa obrátiť na nás a my sa postaráme o zvyšok.

Ponúkame Vám komplexnú štúdiu denného osvetlenia a preslnenia:

 • Analýza Denného Osvetlenia: Naša štúdia poskytne detailný pohľad na úroveň denného osvetlenia vo vašich priestoroch. Pomocou presného rozdelenia pôdorysu identifikujeme zóny ideálne pre vaše aktivity za denného svetla alebo v kombinácii s umelým osvetlením.
 • Optimalizácia Vášho Priestoru: Analyzujeme možný vplyv prístavby, susedných budov a iných faktorov na kvalitu denného svetla vo vašom interiéri. Zabezpečíme, aby nové stavby vo vašom okolí netienili svetlo, ktoré by malo prúdiť do vášho domova či kancelárie.

Prečo si vybrať práve nás?

 • Odbornosť a Skúsenosti: Náš tím tvoria skúsení svetlotechnici, ktorí sú odborníkmi na denné osvetlenie a oslnenie. Vďaka našim znalostiam zabezpečíme, že vaše priestory budú nielen svetlé a príjemné, ale aj energeticky efektívne.
 • Komplexné Riešenia: Poskytujeme komplexné riešenie od počiatočného hodnotenia až po finálne odporúčania, všetko s dôrazom na váš komfort a spokojnosť.

Dovoľte nám premeniť vaše priestory na svetlé a zdravé prostredie, kde sa budete cítiť skvele každý deň. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme osvetliť váš svet.

Kontakt :

anua s.r.o.

mail: svetlo.posudok@gmail.com
Tel: 00421 948 158 019