Osvetľovacie systémy

Bočné osvetľovacie systémy
Pod bočnými osvetľovacími systémami rozumieme zvislé osvetľovacie otvory v obvodovej stene budovy pre zabezpečenie denného osvetlenia. Bočný osvetľovací systém môže byť jednostranný, dvojstranný a viacstranný. Tieto osvetľovacie otvory sú vlastne okenné konštrukcie.

Ich svetelná účinnosť závisí hlavne od týchto činiteľov:
• poloha a veľkosť transparentnej konštrukcie
• tvar a druh transparentnej konštrukcie
• druh zasklenia
• výška parapetu
Bočné jednostranné osvetlenie je vhodné pri pomere hĺbky k výške miestnosti 2 : 1. Pri hlbších priestoroch sa odporúča voliť horné, kombinované alebo dvojstranné bočné osvetlenie. Bočné umiestnenie okna v miestnosti má veľký vplyv na efektívne osvetlenie v miestnosti.

Horné osvetľovacie systémy
Denné osvetlenie vnútorného prostredia zhora zabezpečujú osvetľovacie otvory v strešnej alebo stropnej konštrukcii, ktoré nazývame svetlíkmi. Podľa polohy zasklenej výplne ich delíme na jednostranné, dvojstranné, viacstranné a zenitné.


Kombinovaný osvetľovací systém
Pri zabezpečení denného osvetlenia vnútorného prostredia cez bočné a horné osvetľovacie otvory hovoríme o kombinovanom systéme osvetlenia.
Združený osvetľovací systém
V budovách, v ktorých prírodné svetlo nezabezpečuje požadovanú úroveň osvetlenosti, sa využíva aj umelé osvetlenie na prechodné alebo trvalé dosvetľovanie vnútorného prostredia.

Netradičné osvetľovacie systémy
Netradičné osvetľovacie systémy sa rozdeľujú na pasívne a aktívne. Medzi pasívne osvetľovacie systémy sú zaradené predovšetkým svetlovody, ale aj svetelné police (vodorovné reflexné dosky umiestnené v hornej časti vysokých okien), svetlovodné stropy a často používané anglické dvorce (priehlbne pred suterénnymi oknami). Aktívne osvetľovacie systémy na rozdiel od pasívnych systémov zbierajú svetlo z väčšej plochy, než je prierez svetlovodu, a natáčajú sa za svetlom a koncentrujú ho do svetlonosného zariadenia.
Anglické dvorce poskytujú pre novostavby a rekonštrukcie systém privádzajúci viac svetla do miestností, a tým i alternatívne využitie architektonického prostredia. Kým anglické dvorce sú všeobecne známe a bežne sa používajú, svetlovody sú relatívne novým prvkom v stavebníctve.
Stropný svetlovod predstavuje najjednoduchší a najatraktívnejší spôsob, ako priviesť prirodzené svetlo do všetkých nedostatočne osvetlených priestorov, t.j. do chodieb, šatní, kúpelní, kuchýň, vstupných priestorov, atď. Nový systém horného denného osvetlenia vo vnútorných priestoroch sa skladá zo strešného svetlíka (prehľadná kupola osadená na streche objektu), svetlovodného tubusu (rúry s vnútorným zrkadlovým povrchom s vysokou hodnotou odrazu), a stropného difúzora v miestnosti, ktorý prenesené svetlo rozptyľuje do priestoru miestnosti. Svetlovodný tubus je vybavený superreflexným filmom, ktorého odraz môže dosahovať až 96 %. Intenzita osvetlenia v miestnosti závisí od priemeru svetlovodu, dĺžky svetlovodu a počtu ohybov svetlovodu. Štandardné svetlovodody sa vyrábajú v priemeroch 255 po 520 mm, dĺžkach od 1200 mm. Následne sa dajú predĺžovať nadstavnými tubusmi s využitím kolien s 30°, resp. 45° ohybom. Každý ohyb znamená zníženie intenzity cca 8 % a každé predĺženie svetlovodného tubusu o 1 m zníži intenzitu svetla o 3 %. Za hranicu efektívneho použitia svetlovodu sa považuje pri širokých tubusoch dĺžka15 – 18 m a pri úzkych (priemer 300 mm) max. 8 – 10 m. Svetlovodné systémy je možné montovať na strechy s rôznym sklonom od 0° do 60°. Svetlovod nie je náhrada denného svetla. Z hľadiska biologického pôsobí na človeka ako umelé osvetlenie.

Doplňujúcim zariadením sú zrkadlové heliostaty (lapače svetla), ktoré zachytávajú a koncentrujú slnečné aj oblohové svetlo a nasmerujú ho do svetlovodu, či optického kábla, ktorým sa následne rozvádza po budove.

Tags: , , , , , , , ,

Category: svetlotechnika, Zaujímavosti

Leave a Reply