Umelé osvetlenie

Úlohou elektrických zdrojov svetla je transformovať elektrickú energiu na svetlo. V závislosti od druhu svetelného zdroja vzniká pri tejto premene popri svetelnej energii aj menšie alebo väčšie množstvo tepelnej energie, pretože v priemere sa na svetlo premení približne 20% spotrebovanej elektrickej energie a zvyšných 80% sa premení na teplo.
Svetelné zdroje sa delia na tri skupiny:
• tepelné žiariče
• výbojky
• induktívne výbojky
V tepelných žiaričoch svetlo vyžarujú horúce materiály (žiarovky, halogénové žiarovky). Stredná životnosť daného tepelného žiariča je 1 000 až 5 000 prevádzkových hodín a závisí aj od toho, v akom rozsahu môže svetelný zdroj odvádzať tepelnú energiu priamo do okolia. Vo výbojkách sa svetlo generuje prostredníctvom elektrického výboja v plynnom médiu (žiarivky, vysokotlakové výbojky). Na prevádzku výbojok sú potrebné konvenčné alebo elektronické predradníky, a to na zapaľovanie alebo udržiavanie ich prevádzky. Stredná životnosť výbojok je 4 000 až 25 000 hodín.
V induktívnych výbojkách zmes pár kovov a plynu vytvára indukčnú slučku vysokofrekvenčného generátora. Výmenou energie aktivované atómy generujú ultrafialové žiarenie, ktoré sa prostredníctvom luminoforov mení na viditeľné svetlo. Stredná životnosť indukčných výbojok je asi 60 000 hodín.

Tags: , , , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply