Optická škála svetla

Temnota nemôže vyhnať temnotu, len svetlo to dokáže. Nenávisť nedokáže vyhnať nenávisť, len svetlo to dokáže.
(Martin Luther King, Jr.)

Category: videá

Leave a Reply