Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Pred zrealizovaním samotného projektu zmeny účlu využitia priestorov je potrebná osobná obhliadka objektu a zameranie.

Obsah projektu :

  1. Sprievodná správa
  2. Súhrnná technická správa
  3. Výpočet a posúdenie statickej dopravy
  4. Celková situácia
  5. Výkresová dokumentácia existujúceho stavu
  6. Výkresovádokumentácia navrhovaného stavu

 

Prílohová časť :

  1. Svetlotechnický posudok
  2. Projekt protipožiarnej ochrany

Kontakt

anua s.r.o.

Sídlo:

Sliačska 10,  Bratislava 831 02

Zoborská 23,   Košice 040 01

mail: svetlo.posudok@gmail.com

Tel: 0948158019

IČO: 46 838 201

DIČ:  202 362 0764

Category: svetlotechnika