Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Pred zrealizovaním samotného projektu zmeny účelu využitia priestorov je potrebná osobná obhliadka objektu a zameranie.

Obsah projektu :

  1. Sprievodná správa
  2. Súhrnná technická správa
  3. Výpočet a posúdenie statickej dopravy
  4. Celková situácia
  5. Výkresová dokumentácia existujúceho stavu
  6. Výkresovádokumentácia navrhovaného stavu

 

Prílohová časť :

  1. Svetlotechnický posudok
  2. Projekt protipožiarnej ochrany

Kontakt :

mail: svetlo.posudok@gmail.com

tel: 00421 948 158 019

Category: svetlotechnika

Leave a Reply