Denné osvetlenie budov

Vizuálna pohoda človeka

 

Množstvo svetla v interiéroch budov, jeho priestorové rozloženie, spektrálne zloženie a svetelné pomery v zornom poli majú rozhodujúci vplyv na vizuálnu pohodu človeka. Osvetlenie interiérov sa zabezpečuje prírodným a umelým svetlom. Osvetlenie architektonických priestorov delíme na denné, umelé a združené. Účelom riešenia problematiky denného osvetlenia je predovšetkým dimenzovanie osvetľovacích otvorov, teda okien a svetlíkov.

oslnenie

Denné svetlo

 

Pôsobenie svetla na ľudský zrakový orgán vyvoláva zrakové vnímanie. Touto cestou získava človek 75 až 90% všetkých svojich informácií o okolitom svete. Biologický účinok slnečného žiarenia sa prejavuje súhrnným pôsobením všetkých jeho zložiek, tj ultrafialové, viditeľné a infračervené. Denným svetlom rozumieme viditeľné elektromagnetické žiarenie, ktorého primárnym zdrojom je Slnko a ktoré preniká do biosféry jednak priamym prestupom zemskou atmosférou ako aj priamim slnečným svetlom a rozptylným difúznym priestupom ako oblohové svetlo. Charakteristickým rysom denného svetla je jeho premenlivosť. Existujú dva hraničné stavy zdroje denného svetla pre bezoblačnú a úplne zatiahnutou oblohu. Z hľadiska denného osvetlenia má rozhodujúci význam oblohové svetlo.

 

Oblohové svetlo

 

Oblohové svetlo ako zložka denného svetla buď spolupôsobí s priamym slnečným svetlom, alebo pôsobí samostatne (pri zatiahnutej oblohe a po západe Slnka). Z hľadiska návrhu osvetľovacieho systému denného osvetlenia je rozhodujúce práve oblohové svetlo úplne a rovnomerne zatiahnutej oblohy. Vlastnosti takzvanej normalizovanej zatiahnutej oblohy CIE (Medzinárodná komisia pre osvetlenie), ku ktorej sa vzťahujú kritériá denného osvetlenia, sú stanovené normami.

 

Hodnotenie denného osvetlenia

 

Denné osvetlenie vnútorných priestorov budov sa navrhuje a posudzuje podľa nasledujúcich základných hľadísk:

 

  • úroveň denného osvetlenia (vyjadrená hodnotami činiteľa dennej osvetlenosti),
  • rovnomernosť osvetlenia
  • oslnenie
  • rozloženie svetelného toku a prevažujúci smer svetla
  • výskyt ďalších javov narušujúcich zrakovú pohodu (napr. farba svetla).

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply