Svetlotechnický posudok, preslnenie a insolácia

Preslnením čiže insoláciu rozumieme prenikanie priamych slnečných lúčov do interiéru budov, prípadne do exteriérov, ktoré slúžia pre dlhodobý pobyt ľudí. Cieľom insolácie je zámerné využitie biologickej účinnosti priameho slnečného žiarenia pre životné prostredie človeka.

Požiadavky na preslnenie

Základné požiadavky na preslnenie obsahuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Podľa ktorej preslnené musia byť obytné miestnosti a tie pobytové miestnosti, ktoré to svojím charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Pritom musí byť zabezpečená zraková pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených na presné činnosti. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci Pri posudzovaní preslnenie sa vychádza z normových hodnôt.

Podľa ustanovenia STN 73 4301 Budovy na bývanie – musia byť všetky byty navrhované tak, aby boli preslnené. Byt je preslnený, ak je súčet plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine. U samostatne stojacich rodinných domov, dvojdomov a koncových radových domčekov má byť súčet plôch preslnených obytných miestností rovný najmenej jednej polovici súčtu plôch všetkých obytných miestností bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených obytných miestností ani do súčtu plôch všetkých obytných miestností bytu sa na tento účel nezapočítavajú časti plôch obytných miestností, ktoré ležia za hranicou hĺbky miestnosti rovnej 2,3 násobku jej svetlej výšky.

tienenie budov

Obytná miestnosť sa považuje za preslnenú, ak sú splnené tieto podmienky:

• Pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou okenného otvoru musí byť najmenej 25 °.

• Priame slnečné žiarenie musí vnikať do miestnosti okenným otvorom alebo otvormi, ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je rovná najmenej jednej desatine plochy miestnosti; najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 0,90 m

• Slnečné žiarenie musí dopadať na kritický bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške 0,30 m nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1,20 m nad úrovňou podlahy posudzovanej miestnosti.

• Výška slnka nad horizontom musí byť najmenej 5 ° (pre 49 ° severnej zemepisnej šírky dňa 1. marca približne medzi 7.10 a 16.50 hod SEČ, dňa 21. júna približne medzi 4.30 a 19.30 hod SEČ).

• Doba preslnenie musí byť pri zanedbaní oblačnosti od 1. marca do 14. októbra najmenej 1,5 hodiny denne; u bytov s dvoma a viac obytnými miestnosťami sa odporúča trojhodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti; doba preslnenie sa zisťuje pre dni 1. marca a 21. júna; ak je pred alebo nad obytnou miestnosťou čiastočne alebo úplne otvorený čiastočne tienený priestor (napr. balkón, lodžia), stačí dodržať požadovanú dobu preslnenie iba 1. marca.

Pri umiestňovaní novej budovy do územia je nutné overiť dodržanie vyššie uvedenej požiadavky ako pre existujúce, tak aj pre navrhované byty.

Vonkajšie zariadenia obytných budov, slúžiace na rekreáciu ich obyvateľov (napr. detské ihriská a priestory s lavičkami), majú mať aspoň polovicu plochy preslnenú aspoň 3 hodiny denne 1. marca a 21. júna. Odporúča sa doba oslnenia viac ako 4 hodiny denne.

 

Pre posudzovanie doby preslnenia

Na oslnenie sa používa jednotná priemerná zemepisná severnej šírka 49 ° pre celé územie Slovenskej republiky. Orientáciu situácie a jednotlivých budov k svetovým stranám je nutné pri posudzovaní doložiť spoľahlivými podklady. Pre stanovenie dostatočného preslnenia a oslnenia možno použiť metód uvedenú v prílohe STN 73 4301.

 

Metódy na stanovenie preslnenia a oslnenia

Pre jednoduché prípady postačí na posúdenie dostatočnosti preslnenia miestností vo vzťahu k ich orientácii a odstupu tieniacej prekážky graf doby preslnenia. Vo väčšine ostatných prípadov sa posudzuje preslnenie a oslnenie pre určitý kritický dátum. V týchto prípadoch sa uplatňuje diagram zatienenia pre dáta 1. marca a 21. júna (letný slnovrat).

 

Ponúkame vypracovanie svetlotechnických posúdení a svetelnotechnických štúdií

 

anua s.r.o.

svetlo.posudok@gmail.com

Tel: 00421 948 158 019

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: svetlotechnika

Comments (164)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. tadalafil tablet uses | 18/04/2023
 2. tadalatada.com | 09/12/2023
 3. essayservok.com | 11/12/2023
 4. essayusserv.com | 11/12/2023
 5. essayzuzi.com | 11/12/2023
 6. usessayservwrite.com | 11/12/2023
 7. writeessaybizplan.com | 12/12/2023
 8. essaywriteee.com | 12/12/2023
 9. customessaymore.com | 13/12/2023
 10. cheapessayeven.com | 13/12/2023
 11. buyanessayoly.com | 13/12/2023
 12. bestessaysonce.com | 13/12/2023
 13. essayhelpset.com | 14/12/2023
 14. essaywritingservicecvs.com | 14/12/2023
 15. payforessaywriting45.com | 14/12/2023
 16. writemyessayget.com | 14/12/2023
 17. essaywriterbar.com | 14/12/2023
 18. bizfarmrx.com | 19/12/2023
 19. clabrxsocial.com | 19/12/2023
 20. farmcomborx.com | 19/12/2023
 21. phrinus.com | 20/12/2023
 22. rxsocialus.com | 20/12/2023
 23. setcillis.com | 20/12/2023
 24. sildenafilserio.com | 20/12/2023
 25. tadalike.com | 21/12/2023
 26. tadalafilens.com | 22/12/2023
 27. vigrayoos.com | 22/12/2023
 28. sildenafilefvb.com | 22/12/2023
 29. sildenafillus.com | 22/12/2023
 30. tadalafile.com | 22/12/2023
 31. sildenafilswcf.com | 22/12/2023
 32. sildenafilassa.com | 22/12/2023
 33. youcillis.com | 22/12/2023
 34. domviagrix.com | 28/12/2023
 35. muytadalafil7day.com | 05/01/2024
 36. cilcilismen.com | 05/01/2024
 37. xyzpharmus.com | 06/01/2024
 38. pharmzip.com | 06/01/2024
 39. qvigrassupport.com | 07/01/2024
 40. stcilisyxz.com | 07/01/2024
 41. uptovigrascards.com | 07/01/2024
 42. uptadalafildiscount.com | 07/01/2024
 43. usepharmedu.com | 08/01/2024
 44. validcilis.com | 08/01/2024
 45. vigrabizus.com | 09/01/2024
 46. yoursildenafilup.com | 16/01/2024
 47. usyousildenafil.com | 18/01/2024
 48. ordersildenafil24rd.com | 18/01/2024
 49. mainviaggra.com | 19/01/2024
 50. activiagrs.com | 19/01/2024
 51. topcillispill.com | 20/01/2024
 52. hostcilis24.com | 20/01/2024
 53. appcillis.com | 20/01/2024
 54. 33rdtadalafilst.com | 21/01/2024
 55. flagylmetronidazoleinfo.com | 22/01/2024
 56. bactrimsulfamethoxazoleinfo.com | 22/01/2024
 57. gabapentinneurontininfo.com | 22/01/2024
 58. valacyclovirvaltrexinfo.com | 23/01/2024
 59. lyricapregabalininfo.com | 23/01/2024
 60. tamoxifennolvadexinfo.com | 23/01/2024
 61. lisinoprilinfo.com | 24/01/2024
 62. infofurosemidelasix.com | 24/01/2024
 63. glucophagemetformininfo.com | 24/01/2024
 64. inforybelsus.com | 24/01/2024
 65. okrybelsususa.com | 24/01/2024
 66. myrybelsusus.com | 24/01/2024
 67. escitalopraminfo24.com | 06/02/2024
 68. cephalexininfo24.com | 06/02/2024
 69. cymbaltainfo24.com | 06/02/2024
 70. gabapentininfo24.com | 06/02/2024
 71. fluoxetineinfo24.com | 07/02/2024
 72. keflexinfo24.com | 07/02/2024
 73. zoloftnew.com | 07/02/2024
 74. flagylnew.com | 08/02/2024
 75. lexaproinfo24.com | 08/02/2024
 76. duloxetineinfo24.com | 08/02/2024
 77. amoxicillininfo24.com | 09/02/2024
 78. azithromycilininfo24.com | 10/02/2024
 79. 24dayviagrix.com | 14/02/2024
 80. ciprofloxacinbtg.com | 28/02/2024
 81. cephalexinfds.com | 28/02/2024
 82. bactrimqwx.com | 28/02/2024
 83. bactrimrbv.com | 28/02/2024
 84. website | 28/02/2024
 85. web page | 28/02/2024
 86. gucci ferragamo shoes for men black | 01/03/2024
 87. ferragamo buckle belts | 01/03/2024
 88. Yupoo Down Jacket | 12/03/2024
 89. tiffany jewelry murano glass | 16/03/2024
 90. style forum hogan shoes | 17/03/2024
 91. patek philippe pocket watch tiffany & co | 18/03/2024
 92. infocontrave.com | 22/03/2024
 93. ddavpinfo.com | 22/03/2024
 94. flomaxinfo.com | 22/03/2024
 95. diltiazeminfo.com | 22/03/2024
 96. flexerilinfo.com | 22/03/2024
 97. cozaarinfo.com | 22/03/2024
 98. depakoteinfo.com | 22/03/2024
 99. augmentinbik.com | 22/03/2024
 100. infoeffexor.com | 22/03/2024
 101. diclofenacinfo.com | 22/03/2024
 102. citalopraminfo.com | 22/03/2024
 103. ezetimibeinfo.com | 22/03/2024
 104. amitriptylineinfo.com | 24/03/2024
 105. aripiprazoleinfo.com | 24/03/2024
 106. allopurinolinfo.com | 24/03/2024
 107. the north face mtb clothing | 25/03/2024
 108. jacquemus circle bag | 25/03/2024
 109. pink louis vuitton shoes | 25/03/2024
 110. hermes belt womens clothing | 01/04/2024
 111. loewe men's clothing | 07/04/2024
 112. remeroninfo.com | 14/04/2024
 113. protonixinfo.com | 14/04/2024
 114. robaxininfo.com | 14/04/2024
 115. infoactos.com | 14/04/2024
 116. repaglinideinfo.com | 14/04/2024
 117. infoabilify.com | 14/04/2024
 118. infosemaglutide.com | 14/04/2024
 119. acarboseinfo.com | 14/04/2024
 120. synthroidinfo.com | 19/04/2024
 121. sitagliptininfo.com | 19/04/2024
 122. voltareninfo.com | 19/04/2024
 123. spironolactoneinfo.com | 19/04/2024
 124. tamsulosininfo.com | 19/04/2024
 125. tizanidineinfo.com | 19/04/2024
 126. stromectolinfo.com | 19/04/2024
 127. venlafaxineinfo.com | 19/04/2024
 128. web site | 02/05/2024
 129. silden24.com | 13/05/2024
 130. sildenafffil.com | 13/05/2024
 131. levv24.com | 13/05/2024
 132. phr247.com | 13/05/2024
 133. ciiialiis.com | 13/05/2024
 134. pharmaaacy.com | 13/05/2024
 135. leviiitra.com | 13/05/2024
 136. vaaardenafil.com | 17/05/2024
 137. stromectolinfo12.com | 17/05/2024
 138. m3stromectol.com | 17/05/2024
 139. viiiagra.com | 17/05/2024
 140. stromectolinfo3.com | 17/05/2024
 141. ivermectin12info.com | 17/05/2024
 142. tadafi.com | 17/05/2024
 143. m12ivermectin.com | 17/05/2024
 144. vigr24.com | 17/05/2024
 145. tadalafffil.com | 17/05/2024
 146. ivermectin3info.com | 17/05/2024
 147. varden24.com | 17/05/2024
 148. neurontinnow24.com | 26/06/2024
 149. prednisonenow365.com | 26/06/2024
 150. augmentinnow7.com | 26/06/2024
 151. nolvadexyou7.com | 26/06/2024
 152. provigilone365.com | 26/06/2024
 153. trazodoneme7.com | 26/06/2024
 154. lisinoprilgo7.com | 26/06/2024
 155. flagylone24.com | 26/06/2024
 156. lyricaa24.com | 26/06/2024
 157. ampicillingo24.com | 26/06/2024
 158. ciprome24.com | 26/06/2024
 159. doxycyclinego365.com | 26/06/2024
 160. glucophagea7.com | 26/06/2024
 161. valtrexone7.com | 26/06/2024
 162. keflexyou24.com | 26/06/2024
 163. amoxila365.com | 26/06/2024
 164. cephalexinme365.com | 26/06/2024

Leave a Reply