Osvetlenie

Svetelná zložka prostredia je tvorená svetelnými tokmi, ktoré exponujú subjekt a spoluvytvárajú jeho celkový stav. Svetlo ako dôležitý faktor architektonického prostredia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje videnie a pohodu človeka. Vzájomné pôsobenie najrozmanitejších parametrov, ako je intenzita osvetlenia, rozloženie jasu, vizuálne okolie, vzájomné pôsobenie denného a umelého svetla, farba svetla a reprodukovanie farieb, prerozdelenie a smerovanie svetla, časová rovnomernosť, obmedzenie oslnenia pre určitú úlohu videnia, rozhoduje o vizuálnej pohode užívateľov architektonických priestorov a poskytuje informácie o kvalite osvetľovacieho zariadenia. Správne použitá osvetľovacia technika vytvára harmonické prostredie pre ich užívateľov. Cieľom je vytváranie takých podmienok na vnímanie, ktoré umožnia efektívnu prácu, bezpečnú orientáciu, pocit pohody v prostredí a jeho estetické pôsobenie. Pomocou rôznych osvetľovacích systémov a svietidiel s rôznymi farbami svetla možno dosiahnuť rozdielne zvýraznenie prostredia. Avšak bohatá ponuka osvetľovacích prostriedkov a svietidiel a ich rýchly technický vývoj šťažujú využívanie denného svetla, ktoré sa potom vôbec nevyužíva.

 

Tags: , , , , , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply